คอร์สแนะนำ

เส้นทางสายอาโอโมริสึงารุที่สามารถเที่ยวจุดชมซากุระทีมีชื่อเสียงได้หลายแห่งทั่วญี่ปุ่น


Recommended course

Day 1
สนามบินอาโอโมริ


約30min


สวนสาธารณะฮิโรซากิ (สถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ "ปราสาทฮิโรซากิ")


約30min


สวนสาธารณะอิวากิซังซากุระบายาชิ แนวต้นซากุระที่ยาวที่สุดในโลก


約30min


ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวชิราคามิ


約30min


อควากรีนวิลเลจ ANMON
Day 2
สึงารุอิวากิสกายไลน์


約1H30min


พิพิธภัณฑ์ทาจิเนะปุตะ


約30min


สวนสาธารณะอาชิโนะ (เทศกาลซากุระคานางิ)


約30min


จุดพักรถที่จุดชมวิวจูซังโคะโคเก็น


約1H15min


สนามบินอาโอโมริ

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วันท1

ภายในสวนสาธารณะยังคงมีหอคอย หอสังเกตการณ์ 3 อาคารและทางเข้าปราสาท 5 ประตูหลงเหลืออยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และยังมีการจัดงานต่าง ๆ ตามฤดูกาล เช่น เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และเทศกาลโคมไฟหิมะในฤดูหนาว


คนท้องถิ่นใช้เวลา 10 ปีในการปลูกต้นซากุระ 6,500 ต้นเป็นระยะทาง 20 กม. จนกลายเป็น "แนวต้นซากุระที่ยาวที่สุดในโลก" สามารถเดินเล่นหรือขับรถเล่นชมอุโมงค์ที่แต่งแต้มด้วยสีเขียวสดใสและสีแดงของต้นไม้ ช่วงซากุระบาน: ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม (อาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่และระดับความสูงจากน้ำทะเล)


ประตูต้อนรับเข้าสู่มรดกโลก "ชิราคามิซังจิ" สามารถชื่นชมมนตร์เสน่ห์ของ "อาโออิเคะ"บ่อน้ำสีฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์และป่าบีชธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของโลกที่ไม่ได้รับอิทธิพลใดๆ จากมนุษย์


วันท2

ถนนสายนี้มีการเก็บค่าผ่านทาง โดยสามารถขับรถขึ้นไปยังความสูงระดับ 8 ของภูเขาอิวากิซึ่งสามารถชมทิวทัศน์อันงดงามได้จากลานจอดรถและชมทะเลหมอกได้อีกด้วย มีลิฟต์พาขึ้นไปถึงความสูงระดับ 9 และสามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้อย่างง่ายดาย


สถานที่เก็บและสร้างเนะบูตะขนาดใหญ่ที่ใช้ในเทศกาลของอาโอโมริ สามารถชมขั้นตอนการทำเนะบูตะและการแปะกระดาษลงบนโครง อีกทั้งยังสามารถทำของฝากเช่น โคมไฟ ที่โรงงานได้อีกด้วย


ที่ริมฝั่งทะเลสาบเรียงรายไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,500 ต้นและต้นสน 1,800 ต้น นับเป็นทัศนียภาพที่งดงามมาก ภายในสวนมีรถไฟวิ่งผ่าน ภาพรถไฟวิ่งผ่านอุโมงค์ซากุระนั้นสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ช่วงซากุระบาน: ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม