พิพิธภัณฑ์ทาจิเนะปุตะ


สถานที่เก็บและสร้างเนะบูตะขนาดใหญ่ที่ใช้ในเทศกาลของอาโอโมริ สามารถชมขั้นตอนการทำเนะบูตะและการแปะกระดาษลงบนโครง อีกทั้งยังสามารถทำของฝากเช่น โคมไฟ ที่โรงงานได้อีกด้วย
ที่อยู่ 506-10 โอมาจิ, โกโชงาวาระ, จังหวัดอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์ 0173-38-3232
รหัสแผนที่ 71 788 858*87
URL http://www.tachineputa.jp/index.php