สวนสาธารณะเซชิ


ดอกซากุระจะบานเป็นที่แรกในจังหวัดอาคิตะ ในฤดูใบไม้ผลิซากุระจะผลิบานรอบๆทะเลสาบที่มีภูเขาโจไคซึ่งมีหิมะอยู่บนยอดเป็นฉากหลัง นับเป็นทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิประเทศทางเหนือ ช่วงซากุระบาน: กลาง-ปลายเดือนเมษายน
ที่อยู่ สวนสาธารณะเซชิ คามิบายาชิ, โคโนคุระ, เมืองนิคาโฮะ, จังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์ กรมการท่องเที่ยวเมืองนิคาโฮะ TEL 0184-43-3230
รหัสแผนที่ 231 305 896*62
URL http://www.nikaho-kanko.jp/nature/park.html