ซากุระพันต้นฝั่งแม่น้ำชิราอิชิ (เมืองโองาวาระ)


ที่นี่มีเรือท่องเที่ยวแบบมีหลังคาให้บริการ สามารถชมเทศกาลซากุระได้จากแม่น้ำ ตอนกลางคืนประดับไฟสวยงาม นอกจากนี้รถไฟ JR โทโฮคุ ยังเพิ่มเส้นทางวิ่งที่สามารถชมซากุระให้อีกด้วย ช่วงซากุระบาน: กลาง-ปลายเดือนเมษายน
ที่อยู่ โอยะ, โองาวาระมาจิ, เขตชิบาตะ, จังหวัดมิยางิ
หมายเลขโทรศัพท์ สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวโองาวาระ 0224-53-2141
รหัสแผนที่ 156 464 570*64
URL http://oogawara.com/sakura.html