พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งอาโอโมริ


พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้กับซากโบราณสถานซันไนมารุยามะ สถานที่แห่งนี้ได้เก็บพลังงานของยุคโจมอนให้เป็นแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ และมีการจัดแสดงผลงานของศิลปินจากอาโอโมริ
ที่อยู่ 185 จิคะโนะ ยาซุตะ เมืองอาโอโมริ จังหวัดอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์ 017-783-3000
รหัสแผนที่ 99 489 495*20
URL http://www.aomori-museum.jp/ja/