โบราณสถานพิเศษ ซากโบราณสถานซันไนมารุยามะ


ซากหมู่บ้านโบราณของยุคโจมอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (ราว 5,500 - 4,000 ปีก่อน) ซึ่งได้พบร่องรอยของอาคารบ้านเรือนและถนนในการขุดค้น และบางส่วนของหมู่บ้านก็ได้บูรณะซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
ที่อยู่ 305 ซันไนมารุยามะ เมืองอาโอโมริ จังหวัดอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์ 017-781-6078 (ซากโบราณสถานซันไนมารุยามะ พิพิธภัณฑ์ยุคโจมอน)
รหัสแผนที่ 99 488 895*47
URL http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/