แหลมชิริยะซากิ


แหลมที่อยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรชิโมะคิตะ ซึ่งมีทุ่งเลี้ยงม้าพันธุ์คันดาจิเมะที่เป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดอาโอโมริ ท่านสามารถเข้าชมทุ่งได้ และไม่ควรพลาดประภาคารที่สร้างโดยอิฐที่มีประวัติศาสตร์ยายนานถึง 120 ปี
ที่อยู่ ชิริยะ ฮิงาชิโดริ จังหวัดอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์ 0175-27-2111(ฝ่ายจัดการและวางแผนฮิงาชิโดริ)
รหัสแผนที่ 868 640 295*51
URL http://mutsu-kanko.jp/guide/miru_07.html#shiriya