ระเบียงซากุระ​ (ทางสายซากุระ ทางหลวงหมายเลข 397)


ทางหลวงหมายเลข 397 เขตเมืองโอชูทอดยาวข้ามจังหวัดอิวาเตะ มี "กำแพงซากุระ" ยาวถึง 7 กม. และมีการจัดงานเทศกาลให้ตรงกับช่วงเวลาที่ซากุระผลิบาน ซึ่งตอนกลางคืนจุดไฟประดับอย่างสวยงาม ช่วงซากุระบาน: ปลายเดือนเมษายน
ที่อยู่ วาคายานางิ, เขตอิซาวะ, เมืองโอชู, จังหวัดอิวาเตะ กำแพงซากุระ
หมายเลขโทรศัพท์ สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวเมืองโอชู สาขาอิซาวะ 0197-46-0360
รหัสแผนที่ 142 722 855*68