ทะเลสาบโฮเซนโกะ


กลมกลืนไปกับธรรมชาติแล้วสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ท่านจะสามารถไปปิกนิกได้ในขณะที่เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของน้ำทะเลสาบที่มีสีฟ้าสดใส ซึ่งจะตัดกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีได้อย่างงดงาม
ที่อยู่ ทะซาวะโกะ ทามะงาวะ เซนโบคุชิ จังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0187-49-2170(ศูนย์ควบคุมเขื่อนทามะงาวะ)
รหัสแผนที่ 821 363 324*51
URL http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/