สถานีพักระหว่างทาง คาซูโนะ


มีหอนิทรรศการที่จัดแสดงแผงลอยของ "เทศกาลฮานะวะบายาชิ" ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก และสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองคาซูโนะ
ที่อยู่ 11-4 ชินเดนมาจิ ฮานะวะ เมืองคาซูโนะ จังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0186-22-0555
รหัสแผนที่ 297 349 439*02
URL http://www.ink.or.jp/~antler/