บ่อน้ำพุร้อนโกโชกาเกะ


บ่อน้ำพุร้อนที่ถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันงดงามและมีชื่อเสียงว่าน้ำพุร้อนแห่งนี้มีประสิทธิภาพมาเป็นเวลานาน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการอาบน้ำ 7 ชนิด รวมการอบไอน้ำทั้งตัวจากคอลงไปในกล่องไม้
ที่อยู่ ฮาจิมันไต คาซูโนะ จังหวัดอาคิตะ ภายในป่าสงวนแห่งชาติคุมะซาวะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0186-31-2221
รหัสแผนที่ 657 186 283*03
URL www.goshougake.com/