บึงฮาจิมัน


ในบริเวณรอบ ๆ ของบึงที่ส่องแสงสีเขียวมรกต จะพบเห็นพืชที่เจริญเติบโตบนภูเขาสูง และยังมีคอร์สเดินป่าที่สามารถสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติได้
ที่อยู่ เมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0195-78-3500(สมาคมการท่องเที่ยวเมืองฮาจิมันไต)
รหัสแผนที่ 657 133 293*85
URL www.hachimantai.or.jp/area/area01.html