โตรกโคมาตะ


โตรกแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจุดท่องเที่ยวและอนุสรณ์ทางธรรมชาติสำคัญประจำจังหวัดด้วยน้ำตกสามชั้นและหกชั้นซึ่งอยู่ไม่ห่างกัน ตลอดเส้นทางน้ำประมาณ 4 ก.ม. มีน้ำตกแปลกตา อาทิเช่น น้ำตกแนวขวาง น้ำตกหักโค้ง น้ำตกถ้ำ ฯลฯ ให้ชม และท่านยังสามารถล่องเรือชมมหาสมุทรแปซิฟิกได้ที่นี่อีกด้วย
ที่อยู่ โมริโยชิ คิตะอาคิตะชิ จังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฝ่ายอุตสาหกรรม เมืองคิตะอาคิตะ 0186-72-5243
รหัสแผนที่ 994 163 304*77
URL