สวนโทโนะเด็นโชเอ็น อิวาเตะ


สวนที่จำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวนาในเขตโทโนะในอดีตมาให้เห็นอีกครั้ง และสามารถสัมผัสกับงานกิจกรรมแบบดั้งเดิมหรือทดลองทำงานฝีมือแบบพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่สามารถลิ้มรสอาหารท้องถิ่นได้อย่างเต็มอิ่ม
ที่อยู่ 6-5-1 ซึจิบุจิ ซึจิบุจิโจ เมืองโทโนะ จังหวัดอิวาเตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0198-62-8655
รหัสแผนที่ 810 068 471*41
URL www.densyoen.jp/