ฟาร์มปศุสัตว์โคะอิวะอิ


ฟาร์มที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1891 ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจ ท่ามกลางธรรมชาติที่กว้างใหญ่ราว 3,000 เฮกตาร์ วัวและแกะในฟาร์มแห้งนี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถัน และยังมีการขี่ม้าและนั่งรถม้าโทโระอีกด้วย
ที่อยู่ 36-1 มารุยะจิ ชิซูคุอิชิโจ จังหวัดอิวาเตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 019-692-4321
รหัสแผนที่ 81 872 743*87
URL www.koiwai.co.jp/makiba/