หมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อนนิวโต


จุดเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงสำหรับบ่อน้ำพุร้อนลับและบ่อน้ำพุร้อนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีบ่อน้ำพุร้อน 7 แห่งตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณเชิงเขาของภูเขานิวโตและแต่ละแห่งมีแหล่งน้ำพุของตัวเอง ท่านจะสามารถทัวร์บ่อน้ำพุร้อน 7 ประเภทได้
ที่อยู่ ทาซาวะโกะ เมืองเซนโบคุ จังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0187-43-2111(โฟเรอิกุ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวทะเลสาบทาซาวะ เมืองเซนโบคุ)
รหัสแผนที่ 435 455 712*18
URL www.nyuto-onsenkyo.com/