เซ็นโจจิกิ


ชายฝั่งที่เต็มไปด้วยหินที่เกิดจากแผ่นดินไหวในปี 1792 ภูมิทัศน์ของชายฝั่งที่ยื่นออกไปในทะเลญี่ปุ่นกับแสงพระอาทิตย์ตกนั้นสวยงามมาก ซึ่งได้รับเลือกใน "หนึ่งร้อยพระอาทิตย์ตกที่สวยงามในญี่ปุ่น"
ที่อยู่ คิตะคาเนะงะซะวะ ฟุกะอุระมาจิ จังหวัดอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์ 0173-74-4412(ฝ่ายการท่องเที่ยวฟุกะอุระมาจิ)
รหัสแผนที่ 1011 036 710*32
URL www.fukadoko.jp/spot-4-5/index.html