บ่อน้ำพุร้อนซะโอ


ตั้งอยู่กลางเทือกเขาซะโอ บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อ 1,900 ปีก่อน นอกเหนือจากสถานที่พักแล้ว ในเมืองบ่อน้ำพุร้อนยังมีห้องอาบน้ำสาธารณะ บ่อแช่เท้าและบ่อน้ำพุร้อนแบบไปเช้าเย็นกลับอีกด้วย
ที่อยู่ ซะโอออนเซ็น เมืองยามางาตะ จังหวัดยามางาตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 023-694-9328
รหัสแผนที่ 569 572 221*13
URL www.zao-spa.or.jp/about/