ทะเลสาบทาซาวะ


ทะเลสาบที่มีรูปทรงเกือบจะเป็นวงกลม ระยะรอบประมาณ 20 กิโลเมตร และน้ำลึก 423.4 เมตร ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่น่าภูมิใจ พื้นผิวสีฟ้าของทะเลสาบจะทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่ลึกลับ
ที่อยู่ ทาซาวะโกะ เมืองเซนโบคุ จังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0187-43-2111(โฟเรอิกุ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวทะเลสาบทาซาวะ เมืองเซนโบคุ)
รหัสแผนที่ 280 766 287*67
URL www.tazawako.org/