โตรกอาคาชิบะ


ฉากที่มีวิวฤดูใบไม้ร่วง และใบไม้สีเขียวสดบนหุบเขามีความสวยงามจนกลายเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ฤดูใบไม้ร่วงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดึงดูดผู้คนให้มาเข้าชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งราวกับเปลวไฟสีแดงเพลิง
ที่อยู่ 719 โอโดะ โอกุนิมาจิ นิชิโอคิทามะกุน จังหวัดยามางาตะ
หมายเลขโทรศัพท์ สมาพันธ์การท่องเที่ยวโอกุนิมาจิ 0238-62-2416
รหัสแผนที่ 555 551 741*65
URL http://www.town.oguni.yamagata.jp/tourist/map/spot/look/aka/aka.html