สถานีพักระหว่างทาง ฟุกะอูระ "หมู่บ้านปลาหมึกย่าง คะโซเซะ"


สถานีพักระหว่างทางที่สามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์แบบไดนามิกของชายฝั่งคะโซเซะที่แพร่กระจายอยู่ต่อหน้าต่อตา สิ่งที่มีชื่อเสียงคือปลาหมึกย่าง ซึ่งเอาปลาหมึกไมกะที่ตากแห้งหนึ่งคืนไปย่างด้วยถ่าน
ที่อยู่ 144-1 คามิซุนะโคะงาวะ คะโซเซะ ฟุกะอุระมาจิ จังหวัดอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์ 0173-76-3660
รหัสแผนที่ 559 855 884*84
URL http://www.kasose-ikayakimura.jp/