อาคารสีทองคงจิคิโด วัดจูซนจิ


พระอุโบสถที่อยู่ในวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นมรดกโลก ซึ่งมีห้องโถงที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยแผ่นทองคําเปลวจะดึงดูดสายตา ในฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่ถูกห่อหุ้มด้วยใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงาม
ที่อยู่ 202 โคโรโมโนะเซกิ ฮิระอิซุมิ ฮิระอิซุมิโจ จังหวัดอิวาเตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0191-46-2211
รหัสแผนที่ 142 282 771*47
URL www.chusonji.or.jp/