ทะเลสาบโอคามะ


ทะเลสาบทรงกลมที่เกิดจากการยุบตัวของปากปล่องภูเขาไฟ ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาคัตตะดาเกะ ภูเขาคุมะโนะดาเกะและภูเขาโงะชิกิดาเกะของเทือกเขาซะโอ สีสันที่ตัดกันระหว่างผิวทะเลสาบสีเขียวมรกตและผนังหยาบ ๆ ของปล่องภูเขาไฟนั้นช่างลึกลับจริง ๆ
ที่อยู่ ภายในอุทยานแห่งชาติ เมืองซะโอ จังหวัดมิยากิ
หมายเลขโทรศัพท์ 0224-34-2725( สำนักงานการท่องเที่ยว เมืองซะโอ)
รหัสแผนที่ 569 459 700*13
URL www.zao-machi.com/