จุดชมวิวโฮโกะทาเตะ


จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนระดับที่ห้าของภูเขาโจไคที่มีความสูง 2,236 ม. ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองในภูมิภาคโทโฮคุ ท่านจะสามารถมองเห็นวิวของทะเลญี่ปุ่นและคาบสมุทรโอะงะ พร้อมหุบเขานาโซะที่มีรูปทรงตัว V อยู่ด้านล่าง
ที่อยู่ โคะดากิ คิซาคะตะมะจิ เมืองนิคะโฮะ จังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0184-38-4305(ฝ่ายการท่องเที่ยว เมืองนิคะโฮะ)
รหัสแผนที่ 352 749 281*04
URL ไม่มี