สวนสาธารณะฮิโรซากิ (สถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ "ปราสาทฮิโรซากิ")


ภายในสวนสาธารณะยังคงมีหอคอย หอสังเกตการณ์ 3 อาคารและทางเข้าปราสาท 5 ประตูหลงเหลืออยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และยังมีการจัดงานต่าง ๆ ตามฤดูกาล เช่น เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และเทศกาลโคมไฟหิมะในฤดูหนาว
ที่อยู่ 1-1 ชิโมชิโระงาเนะโจ เมืองฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์ 0172-33-8739(ฝ่ายสวนสาธารณะ)
รหัสแผนที่ 71 071 513*78
URL http://www.hirosaki-kanko.or.jp/