สวนสาธารณะอิวากิซังซากุระบายาชิ แนวต้นซากุระที่ยาวที่สุดในโลก


คนท้องถิ่นใช้เวลา 10 ปีในการปลูกต้นซากุระ 6,500 ต้นเป็นระยะทาง 20 กม. จนกลายเป็น "แนวต้นซากุระที่ยาวที่สุดในโลก" สามารถเดินเล่นหรือขับรถเล่นชมอุโมงค์ที่แต่งแต้มด้วยสีเขียวสดใสและสีแดงของต้นไม้ ช่วงซากุระบาน: ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม (อาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่และระดับความสูงจากน้ำทะเล)
ที่อยู่ สวนสาธารณะอิวากิซากุระบายาชิ 3168 เฮียะคุซาวะฮิงาชิอิวากิซัง เมืองฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ
หมายเลขโทรศัพท์ บริษัทเพื่อการพัฒนาอิวากิซัง 0172-83-2215
รหัสแผนที่ 492 145 795*63
URL http://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/index.html